top of page

BOOKING & PRIVATLIVSPOLITIK

Booking

Book en tid online eller telefonisk

Du kan booke tid  telefonisk via 22640360. Jeg er nemmest at fange på sms, da min telefon er på lydløs imens jeg arbejder i klinikken. Hvis jeg er forhindret i at tage telefonen, ringer jeg tilbage til dig snarest.

Aflysningsregler

– Ved sygdom eller symptomer på sygdom er der ingen frist for afbud, dog hurtigst muligt.


– Udeblivelse uden afbud, vil der stadig blive opkrævet afbudsgebyr på 50% af behandlingen.jf.
nuværende forretningsbetingelser.

Privatlivspolitik

Samtykke

Body and Mind by Pihl ønsker at overholde persondatareglerne i enhver henseende. Derfor skal du give samtykke til følgende:
 

  • Jeg giver samtykke til, at mit navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, fødselsdato og oplysninger om væsentlige sociale problemer indhentes, opbevares og behandles til brug for min behandling, herunder journalføring.

  • Jeg giver samtykke til, at mit personnummer indhentes, opbevares.

  • Jeg giver udtrykkeligt samtykke til, at mine helbredsoplysninger indhentes, opbevares og behandles til brug for min behandling, herunder journalføring.

 

Generelt om håndtering af personoplysninger

  • Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er samtykke, jf. per-sondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

  • Personoplysningerne behandles fortroligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

  • Alle oplysninger om dig slettes senest efter 3 år efter sidste kontakt, med undtagelse af fakturaoplysninger, der opbevares i 5 år i henhold til bogførings-loven, hvorefter de slettes.

 

Dine rettigheder

  • Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

  • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger, få rettet fejl i dine oplysninger og få slettet dine oplysninger. Du kan i visse tilfælde få begrænset behandlingen af dine oplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

  • Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til Body and Mind by Pihl på Laugø Gade 4

  • Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.

bottom of page